close-buttoneco google-plusicon-chef-hat icon-facebookicon-freeze icon-global-nav icon-globe icon-info icon-keyhole icon-linkedinicon-package icon-pdf icon-person icon-pinteresticon-place icon-printicon-quote icon-searchicon-temp icon-timeicon-twittericon-weight

Projekt Madkurv giver øget fokus på underernæring

I Aarhus har et forsøg med en madkurv til underernærede patienter ledt til øget samarbejde mellem kommunen og Aarhus Universitetshospital – og bidraget til en tryggere udskrivelse for projektets deltagere.

Tidligere på året fortalte vi om Projekt Madkurv – et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital (læs mere her), hvor patienter i risiko for underernæring blev udstyret med en madkurv til de første 4 dage ved udskrivelse fra hospitalet. 31 ældre borgere gennemførte forløbet, som også inkluderede løbende opfølgning og rådgivning fra en diætist – og især på den korte bane oplevede deltagerne en positiv effekt.

”De ældre var helt fantastisk godt hjulpet, og projektet havde en god umiddelbar effekt ift. at sikre en blød overgang fra hospital til hjem. Mange af borgerne ville sandsynligvis ikke have fået ordentlig mad, hvis ikke det var for madkurven. Så behovet er reelt,” fortæller Helle Klopp, der er leder af Smilets Køkken og én af initiativtagerne til projektet.

En tryggere udskrivelse fra hospitalet

I løbet af projektet spurgte diætisterne ind til borgernes oplevelser med madkurven, og her var svarene positive. Både maden, rådgivningen og den øgede opmærksomhed blev fremhævet. Også hos plejepersonalet og sygeplejerskerne var der en oplevelse af, at madkurven mindskede mange af de problemer og bekymringer, der kan være forbundet med en udskrivelse. Når det kom til den langsigtede helbredsmæssige effekt, afslørede de fysiske tests dog et behov for endnu større fokus på forebyggelse.

”Der var borgere, der var så syge og underernærede, at madkurven i sig selv ikke havde betydning for eventuelle fremtidige genindlæggelser. Det har bekræftet os yderligere i, hvor vigtigt samarbejdet mellem kommune og hospital er, når borgere er småtspisende eller underernærede og ikke har kræfter til at bede om hjælp,” siger centerchef Anette Schouv Kjeldsen fra Aarhus Universitetshospital.

Flere midler til området

Hos kommunen er man enig i, at samarbejde er vejen frem, og derfor går Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune til budgetforhandlinger i efteråret for at finde midler til at hæve serviceniveauet i hjemmeplejen. Målet er flere besøg til borgere i risiko for underernæring.

“Forsøget med madkurven var til glæde for nogle, men vi skal have endnu flere borgere inkluderet i indsatsen. Derfor er jeg glad for, at vi øger indsatsen og samarbejdet med hospitalet. Det er en fælles indsats, som gavner borgere og patienter,” siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Nye ideer på bordet

Projekt Madkurv har ført til nogle konkrete anbefalinger, som rækker langt videre end det oprindelige sigte. Helle Klopp fra Smilets Mad forklarer:

”Vi skal opspore risikotilfældene tidligere, f.eks. gennem ernæringsscreeninger, og vi skal udveksle informationerne på tværs af sektorer via de elektroniske journaler. Men vi skal også klæde hjemmeplejen på til at identificere problemet og øge deres fokus på ernæring generelt. Og så skal vi oplyse borgerne om ernæringsmæssige behov, når man er +65. Vi skal med andre ord sørge for, at så få som muligt overhovedet får behov for en madkurv.”

Projektet og anbefalingerne vil blive gennemgået i hospitalets Ernæringsråd og kommunens Ernæringsklynge, så erfaringerne kan komme flere borgere til gode. 

Læs vores første artikel om Projekt Madkurv her 

Se en kort film om projektet her

 

Citaterne fra centerchef Anette Schouv Kjeldsen og rådmand Jette Skive stammer fra en pressemeddelelse udsendt af Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune. Læs hele pressemeddelelsen her