close-buttoneco google-plusicon-chef-hat icon-facebookicon-freeze icon-global-nav icon-globe icon-info icon-keyhole icon-linkedinicon-package icon-pdf icon-person icon-pinteresticon-place icon-printicon-quote icon-searchicon-temp icon-timeicon-twittericon-weight

I Aalborg er ernæring en holdsport

Med et dedikeret ernæringsteam bygger Madservice Aalborg bro mellem kommune og byens ældre borgere. Et unikt tiltag, der ikke bare skal sikre den rette mad til den rette person, men også skabe et tættere samarbejde mellem kommunens borgerrettede faggrupper.

I Aalborg Kommune rykker ernæringsteamet fra Madservice Aalborg ud, når byens borgere kæmper med vægttab, dysfagi og svigtende appetit. De fem ernæringsprofessionelle reagerer hurtigt med privatbesøg, ernæringsrådgivning og en skræddersyet kostplan, hvis plejepersonale eller pårørende slår alarm.

På papiret virker det åbenlyst: At dem, der laver maden, også har ansvaret for at rådgive om ernæring og måltider. Men i praksis er det faktisk et særsyn. I langt de fleste kommuner er madservice og ernæringsrådgivning adskilt, og det kan skabe nogle uhensigtsmæssige kløfter.

”Der kan opstå uoverensstemmelser mellem de råd, borgeren modtager og det, madservicen rent faktisk kan levere. En diætist på et sundhedscenter, f.eks., har jo ingen chance for at vide, hvad der lige er på lager den uge hos et givent storkøkken, eller hvad der kan lade sig gøre rent logistisk. Det, at vi er en integreret del af madservicen, gør, at vi altid kan sætte handling bag de gode råd. Vi kan være med hele vejen og skabe sammenhæng mellem mad, måltider og ernæring,” forklarer Mariann Kjær Jensen, der er teamleder for ernæringsteamet.

Helt ud i borgerens stue

For Madservice Aalborg startede tanken om et dedikeret ernæringsteam i 2015. Maden og de gode råvarer havde man styr på, men der var et ønske om at løfte ernærings- og rådgivningsdelen over for borgeren. Derfor søgte man om midler fra værdighedspuljen. I september 2016 gik ansøgningen igennem, og ernæringsteamet blev en realitet.

”Pludselig havde vi mulighed for at komme helt ud til borgeren. Vi kunne høre om deres udfordringer og ønsker fra dem selv og dernæst skrue en plan sammen, som kunne bakkes op af køkkenet. Før var det ikke et redskab, vi havde til rådighed,” husker Mariann Kjær Jensen.

Muligheden for at mødes ansigt til ansigt viste sig hurtigt at være en stor fordel for kommunens borgere – ikke mindst for de hjemmeboende borgere, forklarer Hanne M. Juul, der er leder af Madservice Aalborg.

”Vi leverer typisk kun ét hovedmåltid om dagen til hjemmeboende. Før ernæringsteamet blev oprettet, var vores opgave løst, når maden var leveret. Nu har vi fået mulighed for at bidrage til resten af dagen ved at rådgive om alle dagens måltider og snakke med borgeren om mad og ernæring i bredere forstand.”

Løft i flok

Udover at rådgive borgere arbejder teamet målrettet for at skabe fokus på mad, måltider og ernæring på tværs af alle de faggrupper, som har kontakt til borgeren.

”Samarbejde er nøglen, for vi kan ikke løfte opgaven alene. Vi er dybt afhængige af at plejepersonale, rengøringspersonale, terapeuter, sygeplejen og andre tager fat i os, når de spotter en ældre borger, der taber sig uhensigtsmæssigt eller ikke spiser sin mad,” siger Mariann Kjær Jensen

Teamet og Madservice Aalborg har derfor søsat en række konkrete projekter for at bidrage til samarbejdet: Både enkle, men effektive tiltag, som f.eks. et postkort med kontaktinformationer, som rengøringspersonalet kan lægge hos borgeren, men også større arrangementer som vidensdage og undervisning af plejepersonale.

”Vores mål er, at alle har i baghovedet, at ernæring er altafgørende for både livskvalitet og sundhed, og den forståelse tror jeg, vi er med til at udbrede. Vi oplever i hvert fald, at vi er efterspurgte, og at alle faggrupperne faktisk virkelig gerne vil det her. Vi sidder klart med en fornemmelse af at det, vi kan, har været savnet, så noget må vi jo gøre rigtigt,” slutter Mariann Kjær Jensen.